Dịch Vụ

Tư Vấn Chiến Lược Dự Án Bất Động Sản

Đối với những khu đất đang lập dự án hoặc đang triển khai xây dựng , Tuấn Nguyễn và cộng sự sẽ tư vấn và cung cấp các dịnh vụ bao gồm:

1. Tư vấn và xây dựng chiến lược kinh doanh

 • Xây dựng chiến lược giá
 • Xây dựng chiến lược marketing
 • Xây dựng chiến lược bán hàng

2.Báo cáo phân tích thị trường

 • Báo cáo tình hình thị trường mục tiêu
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Phân tích khách hàng mục tiêu

3.Tư vấn và thực hiện các công việc marketing

 • Tư vấn hành trình marketing suốt vòng đời dự án
 • Tư vấn xây dựng và thực hiện kế hoạch PR
 • Dự trù ngân sách và kết nối đơn vị thực hiện

4.Tư vấn tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng

 • Tư vấn và triển khai bán hàng
 • Đào tạo môi giới & training sản phẩm
 • Tư vấn và quản lý các dịch vụ gia tăng cho khách hàng

Đối với các khu đất mà chủ đầu tư chưa lập dự án đầu tư Tuấn Nguyễn sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn bao gồm:

 • Nghiên cứu, phân tích đánh giá địa điểm
 • Tư vấn chiến lược đầu tư
 • Lập báo cáo đánh giá sơ bộ hiệu quả của dự án
 • Tìm kiếm đơn vị đầu tư và phân phối
 • Tư vấn lựa chọn các công ty quản lý khai thác quốc tế

Tin tức khác